Globen til Torshavn klar til utskiping fra havna i Fredrikstad