Globen til Frikirken i Hønefoss kan også benyttes som bordutgave, siden den er levert med 2 understell, et for gulv og et for bord.