Globen til Ullerål kirke i Hønefoss!
Den er laget tilnærmet lik en globe de hadde fra tidligere!