Stor lysglobe NMS 2014

Bildene viser globens ferd fra tillaging, transport, overlevering og i bruk på Youngtorget i Oslo, hvor jeg var spesielt invitert!